Polohování, přesedání z lůžka na vozík, sedání z lehu…

Polohování pacienta
Otáčení nehybného pacienta
Přesedání z vozíku na lůžko
Přesedání z lůžka na vozík
Přesun z lůžka do vozíku
Přesun z vozíku na lůžko
Sedání ze stoje
Sedání z lehu
Vstávání ze sedu do stoje