PODMÍNKY PÉČE

Agentura domácí péče poskytuje odbornou zdravotní péči dle ordinace lékaře (praktický lékař, pediatr, ošetřující lékař při hospitalizaci, rehabilitační lékař, odborný lékař v Ambulanci bolesti). Ošetřující lékař vždy doporučí frekvenci návštěv, stanoví rozsah a cíle péče. Pokud je péče indikovaná odborným lékařem (dermatologie, diabetologie, neurologie…) je nutné domácí zdravotní péči zajistit prostřednictvím PRAKTICKÉHO LÉKAŘE.
Po předepsání péče lékařem vrchní sestra agentury (ev. její zástupce) navštíví nemocného. Provede vstupní pohovor, vyšetření pacienta, zhodnocení jeho zdravotního stavu a domácího prostředí. Na základě získaných informací seznámí pacienta a pečující osoby s doporučeným  plánem a postupy péče. Edukuje k dodržování léčebného režimu, úpravě domácího prostředí, zajištění pomůcek. Přidělená ošetřující sestra stanovuje orientační čas návštěvy dle časového harmonogramu jízdní trasy. Při návštěvách pacienta provádí jednotlivé úkony, hodnotí zdravotní stav a zapisuje objektivní nálezy. Vždy spolupracuje s praktickým lékařem.
PRÁVA PACIENTA
 • právo na poskytnutí odborné kvalifikované péče ve stanoveném rozsahu
 • právo nahlížet do dokumentace vedené agenturou v souladu se zákonem č. 372/2011 o nahlížení do zdravotnické dokumentace
 • právo vědět jaké citlivé údaje agentura domácí péče archivuje
 • právo kdykoliv péči ukončit
 • právo na výběr či změnu poskytovatele domácí zdravotní péče
 • právo stěžovat si na poskytovanou péči nebo na činnost pracovníka agentury
POVINNOSTI PACIENTA
 • umožnit přístup do vlastního domácího prostředí
 • přizpůsobit se a být přítomen ve stanovený orientační čas
 • zajistit ordinovanou terapii (léčivo) potřebnou k provedení odborné péče
 • informovat agenturu o překážce v poskytnutí péče (kontrolní ošetření v ambulantní péči, hospitalizace, nemoc a jiné) s časovým předstihem (nejpozději do 8,00 hod. ráno v den plánovaného ošetření)
POVINNOSTI PRACOVNÍKŮ AGENTURY
 • poskytnout odbornou zdravotní péči dle rozsahu určeném lékařem, v souladu s doporučenými metodickými postupy a ošetřovatelskými standardy
 • zachovávat individuální a empatický přístup k pacientům
 • respektovat pacienta jako osobu, zachovávat diskrétnost a chránit jeho soukromí
 • zachovávat povinnou mlčenlivost dle příslušného zákona
Komu je domácí zdravotní péče určena2020-08-14T15:52:27+02:00
Výhody domácí péče2018-04-17T21:51:03+02:00
Podmínky péče2018-04-24T13:16:51+02:00
Úhrada péče2020-08-14T15:21:44+02:00
Spektrum služeb2018-04-17T21:52:03+02:00
Formy domácí zdravotní péče2021-01-18T13:33:46+01:00
Nejčastěji zastoupená onemocnění2018-04-17T21:50:09+02:00
Užitečné odkazy2019-03-26T12:15:43+01:00