SPEKTRUM SLUŽEB

ODBORNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE poskytovaná všeobecnými sestrami s dlouholetou praxí v oboru
 • odběry biologického materiálu (krev, moč, stolice, výtěry, stěr z rány a jiné) včetně odvozu do laboratoře
 • kontrola zdravotního stavu
 • měření fyziologických funkcí – krevní tlak, puls, dech, hladina glykemie glukometrem
 • péče o diabetiky – aplikace inzulínu, nácvik a zaučení v aplikaci, edukace diabetika
 • převazy ran – bércové vředy, diabetické ulcerace, proleženiny, pooperační rány, tržná poranění, pooperační péče  a podobně
 • ošetřovatelská rehabilitace
 • ošetření všech druhů stomií (tracheostomie, kolostomie, ileostomie, nefrostomie, urostomie, gastrostomie-PEG …)
 • klyzma
 • ošetření a výměna permanentních katetrů (cévek) u žen i mužů
 • aplikace rehydratační infuzní terapie (do žíly, podkoží, do portu, PICC)
 • management bolesti – aplikace analgetické a opiátové terapie
 • asistovaná peritoneální dialýza
 • domácí hospicová péče o pacienty v terminální fázi nemoci
ODBORNÁ REHABILITAČNÍ PÉČE poskytovaná fyzioterapeuty s nejvyšší kvalifikací v oboru
 • komplexní kineziologické vyšetření
 • mobilizace páteře a periferních kloubů
 • léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě
 • léčebná tělesná výchova u poúrazových a pooperačních stavů
 • techniky měkkých tkání
PSYCHOSOCIÁLNÍ A SPIRITUÁLNÍ PÉČE
 • zajištění spolupráce s kvalifikovaným psychosociálním pracovníkem a duchovními všech registrovaných církví pro umírající a pozůstalé
DOPLŇKOVÉ SLUŽBY
 • zapůjčení kompenzačních pomůcek
 • odborné poradenství s výběrem a správným používáním kompenzačních pomůcek
POMŮCKY K ZAPŮJČENÍ
 • klozetová křesla
 • invalidní vozíky
 • chodítka, berle, hole
 • další dle možností a dohody
PÉČE HRAZENÁ PACIENTEM
 • vyžaduje-li pacient individuální čas ošetření
 • péče širšího rozsahu a frekvence než hradí zdravotní pojišťovna
Pacient je vždy předem seznámen s cenovou kalkulací a celkovou výší úhrady dle aktuálního platného ceníku agentury.
NEPOSKYTUJEME SOCIÁLNÍ PÉČI – PEČOVATELSKÉ SLUŽBY
 • hygiena
 • úklid a dopomoc v domácnosti
 • rozvoz obědů
 • asistenční služba – doprovod k lékaři
 • venčení domácích mazlíčků
 • apod.
Komu je domácí zdravotní péče určena2020-08-14T15:52:27+02:00
Výhody domácí péče2018-04-17T21:51:03+02:00
Podmínky péče2018-04-24T13:16:51+02:00
Úhrada péče2020-08-14T15:21:44+02:00
Spektrum služeb2018-04-17T21:52:03+02:00
Formy domácí zdravotní péče2021-01-18T13:33:46+01:00
Nejčastěji zastoupená onemocnění2018-04-17T21:50:09+02:00
Užitečné odkazy2019-03-26T12:15:43+01:00