VÝHODY DOMÁCÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE

  • zkrácení doby hospitalizace na nezbytně nutnou dobu
  • možnost setrvání ve svém domácím prostředí
  • urychlení hojení
  • naprostá eliminace nozokomiálních i jiných infekčních nákaz vzniklých v souvislosti s pobytem v nemocnici
  • rychlejší uzdravení pacienta
  • psychická pohoda nemocného
  • individuální řešení problémů nemocného
  • preventivní monitorování zdravotního stavu
  • omezení či úplné vyloučení zbytečné přepravy pacienta do ambulantního zařízení
  • snížení nákladů na péči
Komu je domácí zdravotní péče určena2020-08-14T15:52:27+02:00
Výhody domácí péče2018-04-17T21:51:03+02:00
Podmínky péče2018-04-24T13:16:51+02:00
Úhrada péče2020-08-14T15:21:44+02:00
Spektrum služeb2018-04-17T21:52:03+02:00
Formy domácí zdravotní péče2021-01-18T13:33:46+01:00
Nejčastěji zastoupená onemocnění2018-04-17T21:50:09+02:00
Užitečné odkazy2019-03-26T12:15:43+01:00