Jsme nestátní zdravotnické zařízení se sídlem v Českých Budějovicích. Od roku 1993 poskytujeme kvalifikovanou a odbornou zdravotní péči v domácím prostředí osob v Českých Budějovicích a okolí do 20km.
0
PACIENTŮ DENNĚ
0hod.
7 DNÍ V TÝDNU
Domácí zdravotní péči poskytuje tým odborných všeobecných (zdravotních) sester a fyzioterapeutů na základě doporučení registrujícího praktického lékaře, pediatra, lékaře ošetřujícího při hospitalizaci, rehabilitačního lékaře nebo odborného lékaře Ambulance pro léčbu bolesti u onkologických pacientů.
Domácí zdravotní péče - srdce
Domácí péče je nedílnou součástí systému zdravotní péče a je směřována na podporu, udržení, navracení zdraví a prevenci nemoci, rozvoj soběstačnosti, zmírnění utrpení osob s nevyléčitelnou nemocí, zajištění klidného umírání a smrti. Významně přispívá ke zvýšení kvality života. Péče je určena všem pacientům bez omezení věku.

VÝHODY DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE

VÝHODY DOMÁCÍ
ZDRAVOTNÍ PÉČE

  • Možnost zůstat doma
  • Zkrácení doby hospitalizace na dobu nezbytně nutnou
  • Pozitivní působení na psychiku pacienta – hojení a zlepšení zdravotního stavu
  • Pacient nemusí absolvovat přepravu sanitou či komplikovaný převoz rodinou na vyšetření (odběry krve, převazy, apl. injekcí)
  • Domácí péče je mnohem levnější než hospitalizace

KDY JE PÉČE HRAZENA POJIŠŤOVNOU

Praktický lékař posoudí zdravotní stav pacienta a zhodnotí, jestli je potřeba odborná zdravotní péče (zhoršení nebo dekompenzace zdravotního stavu pacienta, nedostatečné nebo nevhodné laické ošetřování rány, apod.). Doporučit domácí zdravotní péči může i odborný lékař z nemocnice nebo ambulantní specialista (diabetolog, internista, chirurg, ortoped, urolog, kožní oddělení) formou Ambulantní zprávy pro praktického lékaře.

NAŠI SMLUVNÍ PARTNEŘI JSOU

Všeobecná zdravotní pojišťovna -VZPzdravotní pojišťovna -VZP
Vojenská zdravotní pojišťovna
Oborová zdravotní pojišťovna
Česká zdravotní průmyslová pojišťovna