Především si musíme odpovědět na otázku, kdy může být člověk pokládán za starého, odpověď není snadná z těchto důvodů…