FORMY DOMÁCÍ PÉČE

DLOUHODOBÁ PÉČE
Dlouhodobá domácí péče je určena chronicky nemocným pacientům, jejichž zdravotní stav vyžaduje dlouhodobou a pravidelnou domácí péči kvalifikovaného personálu. Nejčastěji se jedná o péči o chronické rány, pacienty po mozkových příhodách, s roztroušenou sklerózou, komplikovanou cukrovkou, s různými formami částečného či plného ochrnutí, pacienty se závažným duševním onemocněním, s imunodeficitem, či chronickou bolestí.
Jedná se o formu domácí péče nazývanou komplexní domácí péče, která je poskytována v rozsahu měsíců i několika let.

 

PŘÍKLADY DLOUHODOBÉ ZDRAVOTNÍ PÉČE

PREVENTIVNÍ PÉČE
Preventivní domácí péče je určena všem skupinám pacientů, u nichž ošetřující lékař doporučí v pravidelných intervalech monitorování zdravotního stavu. Domácí péče je zaměřena na včasné zjištění dekompenzace zdravotního stavu a zabránění komplikacím u již probíhajícího onemocnění. Pracovníci domácí péče provádí měření fyziologických funkcí, kontrolní odběry biologického materiálu, monitorují celkový zdravotní stav pacienta. Případné změny ihned signalizují ošetřujícímu lékaři.
DOMÁCÍ HOSPITALIZACE
Domácí hospitalizace je specializovaná péče určená pacientům u pooperačních a poúrazových stavů. Ale je vhodná i pro pacienty s kardiovaskulárním a neurologickým onemocněním, včetně imunodeficitů. Specifickou skupinou jsou děti, u kterých v domácí péči dochází k rychlejší rekonvalescenci. Tato forma domácí péče je poskytována v rozsahu dnů nebo týdnů.

PŘÍKLADY DOMÁCÍ HOSPITALIZACE

JEDNORÁZOVÁ HOSPITALIZACE
Jedná se o jednorázové výkony, např. aplikace injekcí, odběry biologického materiálu, jednorázové cévkování močového měchýře, kontrola zdravotního stavu, ošetření ran, odborné konzultace nebo edukace pacienta a rodinných příslušníkůnů.
Komu je domácí zdravotní péče určena2020-08-14T15:52:27+02:00
Výhody domácí péče2018-04-17T21:51:03+02:00
Podmínky péče2018-04-24T13:16:51+02:00
Úhrada péče2020-08-14T15:21:44+02:00
Spektrum služeb2018-04-17T21:52:03+02:00
Formy domácí zdravotní péče2021-01-18T13:33:46+01:00
Nejčastěji zastoupená onemocnění2018-04-17T21:50:09+02:00
Užitečné odkazy2019-03-26T12:15:43+01:00