Tato brožura je přepracovaným, doplněným a aktualizovaným vydáním publikace Dožít doma ( 2009 ). Je určena všem, kteří se rozhodují pečovat o člověka s vážným onemocněním v domácím prostředí až do konce života.