Bércový vřed je nejčastější chronickou ránou, příčinou vzniku je chronická žilní nedostatečnost. Odhaduje se, že bércový vřed má v České republice přibližně 45 000 osob nad 65 let.