Proleženiny jsou nepríjemnou komplikací zdravotního stavu. Postiženým osobám pusobí stres a bolest. Ackoli se jim nelze vždy zcela vyhnout, existují zpusoby, jak jim predcházet (vhodnými opatreními se jim lze až v 95% prípadu vyhnout).