Co je domácí zdravotní péče proč existuje a komu může pomoci?

Co je domácí zdravotní péče proč existuje a komu může pomoci?
Jako provozovatel Agentury domácí péče IVAS bych chtěla informovat o možnostech řešení v období prožívání náročných životních situací, které jsou dány aktuální změnou zdravotního nebo sociálního stavu. Cílem služby je vždy zachování maximální Soběstačnosti klienta a umožnit mu setrvání v domácím prostředí Co nejdéle. Zejména je nutné zjistit, jestli klient potřebuje odbornou péči zdravotní, sociální, případně jejich kombinaci. Orientovat se v rozlišení služeb je pro veřejnost obtížné.
Podle čeho se tedy obecně řídit:
Péče sociální: Zajišťuje pečovatelská služba. Zejména se jedná o hygienickou péči, dovoz obědů, nákupy, úklid, pochůzky po úřadech, asistenční služby, apod.

Babka

Péče zdravotní: Péči hradí zdravotní pojišťovny (ZP). Poskytují ji agentury domácí zdravotní péče v nepřetržitém provozu 24 hodin, 7 dnů v týdnu. Je to péče odborná a mohou ji poskytovat pouze zdravotní pracovníci s předepsaným vzděláním a dlouholetou praxí v oboru.
Výhody domácí zdravotní péče:
Možnost zůstat doma. Zkrácení doby hospitalizace na dobu nezbytně nutnou. To je pozitivní z hlediska psychiky pacienta – hojení a zlepšení zdravotního stavu. Domácí péče je mnohem levnější než hospitalizace a přeprava sanitou či komplikovaný převoz rodinou na vyšetření (odběry krve, převazy, apl. injekcí).
Kdy je péče hrazena ZP:
Praktický lékař (PL) posoudí zdravotní stav pacienta a zhodnotí, jestli je potřeba odborná zdravotní péče (zhoršení nebo dekompenzace zdravotního stavu pacienta, nedostatečné nebo nevhodné laické ošetřování rány, apod.). Je to vlastně podobné jako vystavení receptu do lékárny. Doporučit domácí zdravotní péči může i odborný lékař z nemocnice nebo ambulantní specialista (diabetolog, internista, chirurg, ortoped, urolog, kožní oddělení) formou Ambulantní zprávy pro PL.
Službu je možno poskytovat i bez indikace lékaře a to za přímou úhradu klientem,
Agentura domácí zdravotní péče IVAS poskytuje odbornou péči zdravotních sester a fyzioterapeutů Od r, 1993. Denně ošetříme více než 100 pacientů nejen v Českých Budějovicích, ale i okolních obcích (do 20 km).
Zdravotní sestry: Odebírají krev, měří glykémii, krevní tlak, aplikují injekce. Převazují rány jakéhokoliv druhu (bércové vředy, proleženiny, pooperační rány, apod.). Ošetřují stomie, vyměňují močový katétr u žen i mužů. Provádí ošetřovatelskou rehabilitaci. Aplikují infúzní léčbu a léčbu bolesti. Pečuji o onkologicky nemocné včetně poskytovaní domácí hospicové péče.
Fyzioterapeutky: zajišťují odbornou rehabilitaci. Součástí je komplexní kineziologické vyšetření, léčebná tělesná výchova na neurofyziologickém podkladě, techniky měkkých tkání, mobilizace páteře a periferních kloubů. Nejčastějšími klienty jsou lidé po mozkových příhodách, úrazech, náročných operacích. Pacienti s neurologickým onemocněním ( akutní bolesti zad, RS, Parkinsonova choroba, a mnoho dalších). Poradí s výběrem a správným používáním kompenzačních pomůcek, jak upravit domácí prostředí tak, aby nedocházelo ke zbytečným úrazům.
Pavla Šimečková, DiS.
ředitelka
Agentura domácí péče IVAS s.r.o.
České Budějovice
Každému vždy přejeme, aby nás nepotřeboval, ale aby věděl, že jsme tady připraveni pomoci
Kde nás najdete: Poliklinika JIH – MEDIPONT, Matice školské 17, České Budějovice
Telefon dispečink: 386 355 808, 736 605 274
E-mail: sestry@ivas.cz
www.ivas.cz